"MED-BLICH" - Kursy ratownictwa

Często mamy do czynienia z osobami, które udzielają pomocy ludziom postronnym, a które często wykonują swoje czynności ratownicze w sposób niezorganizowany, czasem wręcz niezgodny z europejskimi wytycznymi. Dlatego też współpracujemy z ośrodkiem szkoleniowy NZOZ "Diakonia Wang", który natomiast współpracuje z Polską Radą Resuscytacji. Ośrodek zlokalizowany jest w Karpaczu a działający przy NZOZ Diakonia Wang, prowadzący szkolenia personelu medycznego oraz wszystkich grup zawodowych w zakresie podstawowych jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Głównym celem ośrodka jest propagowanie zasad udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia, jakim jest zatrzymanie krążenia. Jest to stan, w którym liczą się "pierwsze 4 minuty" a pomoc może być udzielona w tym czasie wyłącznie przez bezpośrednich świadków zdarzenia. Oferowane szkolenia są szkoleniami medycznymi o różnym stopniu zaawansowania, z przeznaczeniem dla różnych grup zawodowych, również dla osób bez wykształcenia medycznego.